Đăng ký

Các đoàn đăng ký tham dự trên trang web của Hội Toán học Việt Nam, tại đây

Thời hạn đăng ký: từ ngày 01/01/2020 đến trước ngày 20/3/2020.

Lệ phí đóng góp của mỗi đoàn:

+ Đối với đoàn dự thi Olympic Sinh viên:

600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)/01 sinh viên, nếu sinh viên dự thi một môn

800.000đ (tám trăm ngàn đồng)/01 sinh viên, nếu sinh viên dự thi cả hai môn

300.000đ (ba trăm ngàn đồng)/01 giáo viên (đối với giáo viên thứ ba trở đi)

+ Đối với đoàn dự thi Olympic Học sinh:

600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)/01 học sinh

200.000đ (hai trăm ngàn đồng)/01 giáo viên (đối với giáo viên thứ ba trở đi)

Các đoàn tự túc và tự thu xếp ăn ở, đi lại.

admin post: 2020-01-09 9:17:00 AM
Right menu loadding...