Đăng ký

1. Các đoàn đăng ký tham dự trên trang web của Hội Toán học Việt Nam: https;//vms.org.vn/olympic-signup

hoặc  gửi danh sách đăng ký  qua email về địa chỉ olymtoansv@gmail.com.

     Thông tin đăng ký:

  • Trưởng đoàn, cán bộ trong đoàn: bao gồm họ tên, email, số điện thoại để liên lạc.
  •  Danh sách sinh viên (theo từng môn thi) và danh sách học sinh: bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính. Đối với sinh viên cần ghi rõ môn đăng ký dự thi và hệ đào tạo (đại học hay cao đẳng).

2. Thời hạn đăng ký: từ ngày 01/02/2023 đến trước ngày 1/3/2023 (đối với học sinh); từ ngày 01/02/2023 đến trước ngày 15/3/2023 (đối với sinh viên).

3. Lệ phí đóng góp của mỗi đoàn:

+ Đối với đoàn dự thi Olympic Sinh viên:

600.000đ (sáu trăm ngàn đồng)/01 sinh viên, nếu sinh viên dự thi một môn

800.000đ (tám trăm ngàn đồng)/01 sinh viên, nếu sinh viên dự thi cả hai môn

300.000đ (ba trăm ngàn đồng)/01 giáo viên (đối với giáo viên thứ ba trở đi)

+ Đối với đoàn dự thi Olympic Học sinh:

400.000đ (sáu trăm ngàn đồng)/01 học sinh  

Lệ phí đăng ký thi nộp theo đoàn về Ban tổ chức bằng hình thức chuyển khoản trước ngày 15/3/2023.

Số tài khoản: 0491000028899

Tên ngân hàng: Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thăng Long

Tên chủ tài khoản: Hội Toán học Việt Nam

Nội dung chuyển khoản: Tên trường - Tên trưởng đoàn - Số ĐT liên lạc

Ví dụ: Dai hoc Bach khoa Ha Noi - Nguyen Van A - 09130XXXX·

4. Các đoàn tự túc và tự thu xếp ăn ở, đi lại.

tranquanghoa post: 2023-03-16 9:56:30 AM
Right menu loadding...