Chương trình

 

1.  Ngày 5/4/2020: 8h00-16h00: Các đoàn đăng ký

 

2.  Ngày 6-9/4/2020: Khai mạc, tổ chức thi, chấm thi, xét giải. Bên cạnh đó có các hoạt động tập thể và một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi.

 

3.  Ngày 10/4/2020: Tổng kết và trao giải

 

4.  Ngày 11/4/2020: Hội thảo về công tác tổ chức Kỳ thi Olympic năm 2021.

admin post: 2020-01-08 4:27:56 PM
Right menu loadding...