Chương trình

 

1.  Thứ 2, ngày 10/5/2021: 8h00-16h00: Các đoàn đăng ký

 

2.  Thứ 3, ngày 11/5/2021:

  •        Sáng 9h00:      Khai mạc Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh năm 2021
  •        Chiều 13h30:  Thi môn Đại số (sinh viên), Ngày thứ nhất (học sinh)
  •       Tối 19h00:       Chấm thi môn Đại số (sinh viên), Ngày thứ nhất (học sinh).

3.  Thứ 4, ngày 12/5/2021

  •          Sáng 7h30:     Thi môn Giải tích (sinh viên), Ngày thứ hai (học sinh)
  •          Chiều 14h00:       Chấm thi môn Giải tích (sinh viên), Ngày thứ hai (học sinh).

 

4.  Thứ 5, ngày 13/5/2021Chấm thi tiếp

5.  Thứ 6, ngày 14/5/2021

  •        Sáng 8h00: Chấm phúc khảo
  •        Tối 18h00: Liên hoan toàn thể.

6.  Thứ 7, ngày 15/5/2021:

  •           Sáng 9h00: Lễ Trao giải và Bế mạc.

7.  Chủ nhật, ngày 16/5/2021: 

  •        Sáng 9h00: Hội thảo về công tác chuẩn bị Kỳ thi Olympic Toán học năm 2022.
 
admin post: 2021-04-14 10:41:07 PM
Right menu loadding...