Chương trình

 

1.  Thứ 2, ngày 3/4/2023: 8h00-16h00: Các đoàn đăng ký

 

2.  Thứ 3, ngày 4/4/2023:

 •        Sáng 9h00 :      Khai mạc Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh năm 2023
 •        Chiều 13h30:   Thi môn Đại số
 •        Tối 19h00:        Chấm thi môn Đại số 

3.  Thứ 4, ngày 5/4/2023

 •          Sáng 7h30:    Thi môn Giải tích
 •          Sáng·8h00:    Tiếp tục chấm thi môn Đại số
 •          Chiều 14h00:  Chấm thi môn Giải tích 

 

4.  Thứ 5, ngày 6/4/2023

 •          Sáng 8h00:        Tiếp tục chấm thi môn Giải tích
 •           Chiều 16h00:    Họp BTC và các Trưởng đoàn

5.  Thứ 6, ngày 7/4/2023

 •        Sáng 8h00: Chấm phúc khảo
 •        Tối 18h00: Liên hoan toàn thể.

6.  Thứ 7, ngày 8/4/2023:

 •           Sáng 9h00: Lễ Trao giải và Bế mạc.

 

tranquanghoa post: 2023-03-16 9:41:16 AM
Right menu loadding...