Ban tổ chức

Đồng trưởng ban:

 • PGS.TS. Lê Anh Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế;
 • PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam.

Phó trưởng ban:

 • Đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo;
 • Đại diện Trung ương Hội sinh viên Việt Nam;
 • GS.TSKH. Phạm Thế Long, Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam;
 • PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế.

Các ủy viên:

 • TS. Lê Cường, Viện Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • PGS. TS. Đoàn Trung Cường, Phó TTK Hội Toán học Việt Nam;
 • PGS.TS. Trần Kiêm Minh, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế;
 • GS.TS. Lê Văn Thuyết, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế;
 • TS. Nguyễn Chu Gia Vượng, Viện Toán học.

 

1. BTC địa phương:

Trường Đại học Sư phạm Huế, số 34 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234 3823393

Di động: 038 6600 240 (PGS.TS. Trần Kiêm Minh, Trưởng khoa Toán học)

Email: trankiemminh@dhsphue.edu.vn

2. BTC quốc gia:

            PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Hội Toán học Việt Nam:

            Điện thoại: 091 3062 989

            Email: olymtoansv@gmail.com

            Bà Cao Ngọc Anh, Hội Toán học Việt Nam, ĐT: 091 2252 336.

admin post: 2021-04-14 11:00:35 PM
Right menu loadding...